Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Thanh Le

 • Khóa: 7

Nguyễn Thanh Sử

 • Khóa: K21
 • Chuyên ngành: Quản trị, marketing
 • Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
 • Đơn vụ công tác: Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

Hien Hien

  Phan Hiền

   Đặng Thái Thịnh

   • Khóa: K31
   • Chuyên ngành: 123
   • Chức vụ hiện tại: Lecturer
   • Đơn vụ công tác: UEH