Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Nguyễn Thanh Sử

 • Khóa: K21
 • Chuyên ngành: Quản trị, marketing
 • Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
 • Đơn vụ công tác: Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

Do Khac Cong

  Trần Thị Thúy Hải

  • Khóa: NH5
  • Chuyên ngành: Truyền thông và quan hệ công chúng
  • Chức vụ hiện tại: Chuyên viên
  • Đơn vụ công tác: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

  Lưu Mỹ Ngọc

  • Khóa: DT01
  • Chuyên ngành: Chuyên viên
  • Chức vụ hiện tại: Chuyên viên
  • Đơn vụ công tác: Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - UEH

  Long Dương

   Gia Lạc