Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Trần Thị Thúy Hải
  • Truyền thông và quan hệ công chúng
  • Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
  • Chuyên viên