Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Lưu Mỹ Ngọc
  • Chuyên viên
  • Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - UEH
  • Chuyên viên