Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Nguyễn Thanh Sử
  • Quản trị, marketing
  • Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
  • Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng