Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

http://alumni.ueh.edu.vn/alumni-ueh-gallery/http://alumni.ueh.edu.vn/alumni-ueh-gallery/

Lê Minh Khoa

 • Khóa: th01
 • Chuyên ngành: hệ thống
 • Chức vụ hiện tại: Sinh viên
 • Đơn vụ công tác: Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh - UEH

Nina Nina

 • Khóa: HC10QT1
 • Chức vụ hiện tại: Phó ban Kế hoạch Vật tư
 • Đơn vụ công tác: Nhà máy nước Tân Hiệp

Nguyễn Nghĩa Hiệp

  Bảo Trung

   Bùi Xuân Thịnh

   • Khóa: K36
   • Chuyên ngành: IT, Logistics, Phát triển kinh doanh, Điều phối dự án
   • Chức vụ hiện tại: Trợ lý TGD
   • Đơn vụ công tác: COEUS Techcom

   Vòng Cẩm Thạch

   • Khóa: NN01
   • Chức vụ hiện tại: Đại diện kinh doanh
   • Đơn vụ công tác: Công ty cổ phần công nghệ Haravan