Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

LAM MINH QUANG

Võ Minh Dương

Võ Minh Dương

Suntory Pepsico Vietnam Beverage

Analyst

Cựu sinh viên khóa: K23

Hoàng Trọng Phán

Hoàng Trọng Phán

Nguyễn Thị Minh Phượng

Quảng Ngãi

Phạm Thị Ngọc Minh

VÕ THỊ TEN - ĐA

VietinBank chi nhánh Tây Tiền Giang

Cán bộ QHKH DN VVN

Đào Phú Trung

Lâm Trần Thúy An

Cựu sinh viên khóa: K20

Nguyễn Kim Ánh

Cựu sinh viên khóa: K20

From 20971 To 20979 of 33750 Alumni UEH