Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Đặng Bách Khoa

MBA candidate at Audencia Business School (France)

Dang Quang Ty

TGD Cty CP CK ASC

ĐẶNG THÁI SƠN

Đặng Thị Hoàng Vang

Nhân viên phòng kế toán Cty TNHH Đầu Tư TỨ HẢI

Dang Thi Ngoc Giau

Ke toan/Nam long

Đặng Thị Nương

Giám đốc tài chính/ Công Ty TNHH Betagen Việt Nam

Đặng Việt Quốc

Trưởng phòng dự án-Thảo Nguyên Xanh Group

Đặng Võ Hồng Minh

Nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Gia Lai

DANH BỒ PHA

Nhân viên hành chính

From 19 To 27 of 33787 Alumni UEH