Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Lâm Hoàng Phương

Giảng viên - ĐH Ngân hàng Tp. HCM

HỒ THỊ HƯƠNG

Vương Lê Sơn

Trợ lý kiểm toán - Kiểm toán Chuẩn Việt

Phạm Phúc Huy

Finance Manager - Suntory PepsiCo Vietnam Beverage

Hà Thanh Phong

Kế toám

Dang Quang Ty

TGD Cty CP CK ASC

Phan Xuân Trung

Trần Huy Anh Đức

CV Nhân sự HDBank

Nguyen thi diem thuy

Buôn bán tự do

From 28 To 36 of 497 Alumni UEH