Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Ngo Thi Diem

Giam Doc

Nguyen Thi Ai Trinh

Phan Văn Hải

Giám sát/ Lotte Cinema Vũng Tàu

Bùi Thị Quỳnh Trang

công ry

Võ Thanh Hải

Phó phòng tài chính Văn phòng Thành uỷ

Nguyễn Xuân Nhi

Nguyễn Thị Trúc Linh

Huỳnh Trọng Nghĩa

Service Manager / Odyssey Resources Limited

Cao Thanh Hải

giam doc ngan hang Lien doanh Viet Nga cn.tphcm

From 37 To 45 of 497 Alumni UEH