Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Khổng Lê Mạnh Dũng

nhân viên Agribank

Vo Duy Vien

Accountant/Schlumberger

Vũ Ngọc Thiên Nhi

Đại học Kinh tế TP.HCM

Vũ Thị Huyền

Trưởng bộ phận KHDN - ACB CN Tân Phú

Nguyễn Huỳnh Thuỵ Mân

Rohto Mentholatum Vietnam

Phạm Thị Thùy Tiên

Trưởng phòng KTHC/ Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Dương

Nguyễn Hoàng Mỹ Phương

Trần Thụy Nhã Trúc

Phạm Thị Lưu Đa

Nhân viên nhân sự công ty TNHH ESUHAI

From 46 To 54 of 497 Alumni UEH