BAN ĐIỀU HÀNH UEH ALUMNI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Posted on Posted in Giới Thiệu

Cộng đồng cựu sinh viên UEH (bao gồm Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh) hiện nay có hơn 200 ngàn thành viên đang sinh sống khắp Việt Nam và nước ngoài. Trong số đó, không ít cựu sinh viên đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo từ cấp Trung ương đến địa phương; nhiều người là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý, kinh tế, kinh doanh và luật, doanh nhân thành đạt…

Với mục tiêu xây dựng cộng đồng cựu sinh viên UEH vững mạnh, có uy tín; xây dựng các hoạt động mang lại giá trị và ý nghĩa thiết thực cho các cựu sinh viên, UEH Alumni được thành lập và hoạt động theo tôn chỉ kết nối tất cả các cựu sinh viên UEH đã tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo nhằm: gắn kết các thành viên lại với nhà trường; là cơ hội để giao lưu, họp mặt, chia sẻ, khai thác thế mạnh của cộng đồng cựu sinh viên, đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và của UEH nói riêng trong giai đoạn mới.

Nhằm đưa hoạt động UEH Alumni ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, Ban Điều hành UEH Alumni nhiệm kỳ 2016-2021 với 37 thành viên đã được thành lập theo quyết định số 3000/QĐ-ĐHKT-TCHC do Hiệu trưởng nhà trường ký. Ban Điều hành có 4 Ban chuyên môn và 1 Văn phòng chuyên trách đặt tại cơ sở A của trường với cơ cấu tổ chức cụ thể như sau:

CHỦ TỊCH

Thầy Phạm Văn Năng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2002 – 2011.

PHÓ CHỦ TỊCH

 • Ông Trần Thế Hoàng, Chủ tịch Hội đồng trường UEH.
 • Ông Nguyễn Ngọc Định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH.
 • Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.
 • Ông Lê Bảo Lâm, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG THƯ KÝ, Ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng UEH.

CÁC BAN CHUYÊN MÔN

 1. Ban Hoạt động 

Trưởng ban: Ông Phạm Văn Năng

Nội dung chính: Tổ chức các hoạt động thu hút cựu sinh viên tham gia, bao gồm:

 • Hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cựu sinh viên theo các chủ đề thực hiện.
 • Hoạt động văn hóa, thể thao.
 • Các hoạt động công tác xã hội nhằm hỗ trợ các cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 1. Ban Tài chính 

Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Định

Nội dung chính: Huy động tài chính, tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động của UEH Alumni.

 1. Ban truyền thông 

Trưởng ban: Ông Nguyễn Thiện Duy

Nội dung chính: Quảng bá, tuyên truyền các hoạt động cựu sinh viên UEH:

 • Thực hiện Bản tin UEH Alumni.
 • Phát triển webiste.
 • Phát triển kỷ yếu online cựu sinh viên.
 • Thu thập thông tin cựu sinh viên.
 1. Ban Phát triển mạng lưới

Trưởng ban: Ông Trần Thế Hoàng

Nội dung chính: Phát triển Ban Liên lạc cựu sinh viên các địa phương và các Ban Liên lạc theo cơ quan, đơn vị, khóa/lớp.

 1. Văn phòng 

Phụ trách: Ông Nguyễn Thanh Sử

Nội dung chính: Thường trực công tác hành chính, hỗ trợ điều phối các hoạt động của UEH Alumni.