Ban Điều hành UEH Alumni nhiệm kỳ 2016 – 2021

Posted on Posted in Giới Thiệu

Với tôn chỉ hoạt động của UEH Alumni là thu hút các thành viên tham gia trong đó đặc biệt là đối tượng cựu sinh viên đang là các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp thành công từ đó xây dựng thương hiệu cộng đồng cựu sinh viên UEH và đóng góp thiết thực vào hoạt động của nhà trường (hỗ trợ sinh viên, tài trợ cho nhà trường), trong năm 2017 vừa qua, UEH Alumni đã tổ chức các hoạt động như:

 • GIải Golf UEH – swing for future 2017, thu hút 133 gôn thủ tham gia và quyên góp được 268 triệu đồng hỗ trợ sinh viên UEH giao lưu, thực tập quốc tế
 • Phát triển câu lạc bộ UEH Mentoring, thu hút hơn 100 cựu sinh viên là các quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho các bạn sinh viên (trong năm 2017 có 250 bản được tư vấn) đang học tập
 • Hoạt động cựu sinh viên chia sẽ: Tổ chức thành công 2 chương trình TEDxUEH với 12 chuyên đề được chia sẽ, phát triển đội ngũ cựu sinh viên đến báo cáo chuyên đề, hướng nghiệp cho sinh viên,…
 • Xây dựng kỷ yếu cựu sinh viên online

Nhằm ổn định tổ chức và đưa hoạt động UEH Alumni ngày càng phát triển, với sự đồng ý và tâm huyết về lại mái trường xưa Ban Điều hành UEH Alumni 2016-2021 với 34 thành viên cơ cấu thành 4 Ban và 1 văn phòng chuyên trách đặc tại cơ sở A của UEH giúp cho hoạt động của Cựu sinh viên UEH trong thời gian tới hiệu quả và linh hoạt hơn,cơ cấu tổ chức cụ thể như sau:

CHỦ TỊCH, Thầy Phạm Văn Năng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH – Giai đoạn 2002 – 2011)

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 • Ông Trần Thế Hoàng, Chủ tịch Hội đồng trường UEH
 • Ông Nguyễn Ngọc Định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH
 • Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

TỔNG THƯ KÝ, Ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng UEH

CÁC BAN

 1. Ban Hoạt động

Tổ chức các hoạt động thu hút cựu sinh viên tham gia, bao gồm

 • Hoạt động văn hóa, thể thao;
 • Các hoạt động công tác xã hội: Hỗ trợ các cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Trưởng Ban: Ông Phạm Văn Năng

 1. Ban Tài chính

Huy động tài chính, tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động của UEH Alumni

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Định

 1. Ban truyền thông

Quảng bá, tuyên truyền các hoạt động cựu sinh viên UEH

 • Thực hiện Bản tin UEH Alumni
 • Phát triển webiste
 • Phát triển kỷ yếu online cựu sinh viên
 • Thu thập thông tin cựu sinh viên,

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thiện Duy

 1. Ban Phát triển mạng lưới

Phát triển Chi Hội cựu sinh viên các địa phương và các Ban Liên lạc theo cơ quan, đơn vị, khóa/lớp

Trưởng Ban: Ông Trần Thế Hoàng

 1. Văn Phòng

Thường trực công tác hành chính, điều phối các hoạt động của UEH Alumni; giám sát các hoạt động của UEH Alumni

Chánh văn phòng: Tổng Thư ký, Ông Nguyễn Thanh Sử

Thông tin chi tiết: http://alumni.ueh.edu.vn/co-cau-to-chuc/

Sau phiên họp ngày 22/12/2017, Ban Điều hành UEH Alumni đã thống nhất các hoạt động cựu sinh viên sắp tới và cụ thể trong năm 2018: (1) Tiếp tục các hoạt động trong năm 2017; (2) Đối với Thành viên Ban Điều hành UEH Alumni có thể mở rộng thêm các thành viên có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia để hoạt động UEH Alumni ngày càng phát triển; (3) Sớm xây dựng chiến lược hoạt động UEH Alumni với tầm nhìn và sứ mạng rõ ràng để thu hút và kêu gọi các cựu sinh viên tham gia hoạt động Alumni của UEH. Việc xây dựng chiến lược sẽ hoàn thành trong quý I/2018 dưới sự tư vấn và hỗ trợ của Chị Cao Thị Ngọc Dung (PNJ);