BAN ĐIỀU HÀNH UEH ALUMNI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Posted on Posted in Giới Thiệu

Với tôn chỉ hoạt động của UEH Alumni là thu hút các thành viên tham gia trong đó đặc biệt là đối tượng cựu sinh viên đang là các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp thành công từ đó xây dựng thương hiệu cộng đồng cựu sinh viên UEH và đóng góp thiết thực vào hoạt động của nhà trường (hỗ trợ sinh viên, tài trợ cho nhà trường). Trong năm 2017 vừa qua, UEH Alumni đã tổ chức các hoạt động như:

 • GIải Golf UEH – Swing for future 2017, thu hút 133 golfer tham gia và quyên góp được 268 triệu đồng để hỗ trợ sinh viên UEH giao lưu, thực tập quốc tế.
 • Phát triển câu lạc bộ UEH Mentoring, thu hút hơn 100 cựu sinh viên là các quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho các bạn sinh viên đang học tập (trong năm 2017 có 250 bạn được tư vấn).
 • Hoạt động cựu sinh viên chia sẻ: Tổ chức thành công 2 chương trình TEDxUEH với 12 chuyên đề, phát triển đội ngũ cựu sinh viên đến báo cáo chuyên đề, hướng nghiệp cho sinh viên.
 • Xây dựng kỷ yếu cựu sinh viên online.

Nhằm ổn định tổ chức và đưa hoạt động UEH Alumni ngày càng phát triển, với sự đồng ý và tâm huyết về lại mái trường xưa, Ban Điều hành UEH Alumni 2016-2021 với 34 thành viên cơ cấu thành 4 Ban và 1 văn phòng chuyên trách đặt tại cơ sở A của UEH giúp cho hoạt động của Cựu sinh viên UEH trong thời gian tới hiệu quả và linh hoạt hơn với cơ cấu tổ chức cụ thể như sau:

CHỦ TỊCH

Thầy Phạm Văn Năng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH – Giai đoạn 2002 – 2011).

PHÓ CHỦ TỊCH

 • Ông Trần Thế Hoàng, Chủ tịch Hội đồng trường UEH.
 • Ông Nguyễn Ngọc Định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH.
 • Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG THƯ KÝ, Ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng UEH.

CÁC BAN

 1. Ban Hoạt động Tổ chức các hoạt động thu hút cựu sinh viên tham gia, bao gồm:
 • Hoạt động văn hóa, thể thao.
 • Các hoạt động công tác xã hội nhằm hỗ trợ các cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban: Ông Phạm Văn Năng

 1. Ban Tài chính Huy động tài chính, tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động của UEH Alumni.

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Định

 1. Ban truyền thông Quảng bá, tuyên truyền các hoạt động cựu sinh viên UEH:
 • Thực hiện Bản tin UEH Alumni.
 • Phát triển webiste.
 • Phát triển kỷ yếu online cựu sinh viên.
 • Thu thập thông tin cựu sinh viên.

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thiện Duy

 1. Ban Phát triển mạng lưới Phát triển Chi Hội cựu sinh viên các địa phương và các Ban Liên lạc theo cơ quan, đơn vị, khóa/lớp.

Trưởng Ban: Ông Trần Thế Hoàng

 1. Văn Phòng Thường trực công tác hành chính, điều phối các hoạt động của UEH Alumni; giám sát các hoạt động của UEH Alumni.

Chánh văn phòng Tổng Thư ký, Ông Nguyễn Thanh Sử