BAN ĐIỀU HÀNH UEH ALUMNI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Posted on Posted in Giới Thiệu

Cộng đồng cựu sinh viên UEH (bao gồm Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh) hiện nay có hơn 200 ngàn thành viên đang sinh sống khắp Việt Nam và nước ngoài. Trong số đó, không ít cựu sinh viên đã và đang giữ những […]