BAN ĐIỀU HÀNH UEH ALUMNI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Posted on Posted in Giới Thiệu

Với tôn chỉ hoạt động của UEH Alumni là thu hút các thành viên tham gia trong đó đặc biệt là đối tượng cựu sinh viên đang là các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp thành công từ đó xây dựng thương hiệu cộng đồng cựu sinh viên UEH và đóng góp thiết thực vào hoạt động của […]