Cơ cấu tổ chức

Posted on Posted in Giới Thiệu

Cơ cấu Tổ chức của UEH ALUMNI: Chủ tịch: PGS.TS Phạm Văn Năng – Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2006-2011 – Phó chủ tịch:  PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt – Phó hiệu trưởng UEH – PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Hiệu trưởng Trường ĐH Tài Chính – Makerting – Ông Nguyễn Văn Trực – Tổng […]