Lễ khánh thành Công trình Nâng cấp Thư viện UEH

Posted on Posted in Chưa được phân loại

Sáng ngày 25/10/2016, tại Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Lễ khánh thành Công trình Nâng cấp Thư viện UEH. Công trình là một trong các hoạt động nhằm hiện thực hóa định hướng xây dựng UEH trở thành trung tâm đào […]

Họp mặt Cựu Sinh viên Kinh tế – Kết nối 40 năm

Posted on Posted in Chưa được phân loại

Đến tham dự, về phía lãnh đạo UEH có PGS.TS. Phạm Văn Năng – Chủ tịch UEH Alumni; GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Thế […]