“CỰU SINH VIÊN KINH TẾ CHIA SẺ – UEH ALUMNI COMMUNITY” DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI CÁC THẾ HỆ UEH

Posted on Posted in Sự kiện

Nhằm xây dựng mạng lưới các nhà kinh tế năng động, kết nối sinh viên và cựu sinh viên UEH; tạo môi trường để cựu sinh viên UEH tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa mang lợi ích cộng đồng. Đồng thời đưa ra giải pháp giúp sinh viên có cái nhìn đa […]