Cơ cấu tổ chức

Posted on Posted in Giới Thiệu

Cơ cấu Tổ chức của UEH ALUMNI:

  1. Chủ tịch: PGS.TS Phạm Văn Năng – Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2006-2011
  2. – Phó chủ tịch:  PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt – Phó hiệu trưởng UEH

– PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Hiệu trưởng Trường ĐH Tài Chính – Makerting

– Ông Nguyễn Văn Trực – Tổng GĐ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn

  1. Tổng Thư ký: ThS. Nguyễn Thanh Sử – Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng