Điều lệ hoạt động

Posted on Posted in Chưa được phân loại

UEH Alumni hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (tất cả hệ, bậc, từ các đơn vị sáp nhập trong quá khứ), với phương châm hoạt động:

 1. Khơi gợi lòng tự hào là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
 2. Tạo các kết nối giữa cựu sinh viên và Trường, giữa các cựu sinh viên, giữa cựu và tân sinh viên đáp ứng các nhu cầu nhân lực và quan hệ kinh doanh.
 3.  Phối hợp với UEH trong các hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp và xã hội.
 4. Thành lập các Câu lạc bộ mà ở đó các cựu sinh viên thành đạt đóng vai trò dìu dắt các sinh viên xuất sắc mới ra trường nhằm tạo ra thế hệ ưu tú làm rạng danh UEH.
 5.  Thành viên tham gia có cơ hội thể hiện đam mê của cá nhân, gồm có:
  • Cơ hội kinh doanh, cơ hội mở rộng đối tác
  • Cơ hội việc làm
  • Cơ hội chia sẻ cho mọi người
  • Tham gia công tác từ thiện, hoạt động xã hội,…
  • Các hoạt động theo sở thích cá nhân
 6. Đóng góp cho sự phát triển của UEH;
 7. Dữ liệu, thông tin của hội viên được bảo mật;
 8. Hoạt động của Ban điều hành minh bạch, trung thực vì lợi ích chung của tất cả thành viên.