DỰ ÁN UEH ALUMNI GALLERY

Posted on Posted in Tin tức

Giới thiệu Dự án

Đặc thù cựu sinh viên UEH hiện nay đang công tác và sinh sống trên khắp mọi miền đất nước, sự cách biệt về địa lý kết hợp với bận rộn vì công việc và gia đình đã gây khó khăn cho rất nhiều cựu sinh viên trong việc tiếp cận thông tin về các hoạt động của trường, cựu sinh viên ít có cơ hội để chia sẻ thông tin về bạn bè, thầy cô cũng như cơ hội hợp tác giao lưu với nhau và với sinh viên đang học tại trường.
Theo dữ liệu thống kê, đến nay UEH Alumni có trên 210.000 cựu sinh viên, nhưng đa số thông tin của các cựu sinh viên chưa được thống kê đầy đủ, còn nhiều thiếu sót và không cập nhật kịp thời.
Nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên UEH, Ban Điều hành UEH Alumni triển khai dự án “UEH Alumni Gallery” (có thể gọi là Kỷ yếu cựu sinh viên UEH)

Mục tiêu của Dự án

Kết nối các thành viên của cộng đồng cựu SV – học viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tài chính kế toán TP. Hồ Chí Minh [UEH Alumni]
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc, tương tác và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện đến đúng đối tượng có nhu cầu
Tạo cầu nối giao lưu giữa cựu sinh viên và Nhà trường, giữa cựu sinh viên với cựu sinh viên

Nội dung Dự án

 Tài trợ Dự án

Quyền lợi tài trợ Tài trợ vàng (200 triệu đồng) Tài trợ bạc
(100 triệu đồng)
Tài trợ đồng
(50 triệu đồng)
Logo/Tên của nhà tài trợ được xuất hiện trên trang giới thiệu của dự án Logo bằng
100%
logo UEH
Logo bằng
70%
logo UEH
Logo bằng
50%
logo UEH
Logo/Tên của nhà tài trợ được xuất hiện trên trang giới thiệu cựu sinh viên UEH 100% 70% 50%
Logo/Tên của nhà tài trợ được xuất hiện trên Fanpage của Cộng đồng Cựu sinh viên UEH 100% 70% 50%
Logo/Tên của nhà tài trợ được xuất hiện trên Bản tin UEH Alumni online (1 kỳ, sau khi
hoàn thành dự án)
100% 70% 50%
Logo/Tên của nhà tài trợ được xuất hiện trong các bài viết liên quan đến dự án 100% 70% 50%
Nhà tài trợ được UEH hỗ trợ truyền thông các chương trình tuyển thực tập sinh/tuyển dụng nhân viên của đơn vị 1 năm 6 tháng 6 tháng
Nhà tài trợ được đăng thông tin giới thiệu hoạt động và sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của đơn vị theo hình thức quảng cáo (đối với các sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ không thuộc danh mục cấm quảng cáo) trên Bản tin UEH Alumni online (1 kỳ, sau khi hoàn thành dự án) 01 trang A4 màu, khổ đứng 01 trang A5 màu, khổ ngang 01 trang A6 màu, khổ đứng
Nhà tài trợ được ưu tiên mời tham gia các hoạt động của UEH Alumni (miễn phí) 2 năm 1 năm 1 năm

* Ghi chú: Cá nhân đóng góp tối thiểu là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng), danh sách đóng góp được công khai trên website của dự án

Hình thức chuyển kinh phí tài trợ

Ban Điều hành UEH Alumni trân trọng kính mời tất cả anh/chị cựu sinh viên tham gia đồng hành cùng dự án bằng cách gửi lại thông tin (theo hướng dẫn) và tài trợ kinh phí cho dự án.