UEH ALUMNI – CỘNG ĐỒNG CỰU SINH VIÊN KINH TẾ

Posted on Posted in Giới Thiệu

UEH Alumni – Cộng đồng Cựu Sinh viên Kinh tế là nơi duy trì kết nối giữa UEH và các cựu sinh viên của nhà trường, là cầu nối cho các cựu sinh viên  kết nối lại với bạn bè và thầy cô giáo và nhân viên của UEH, nơi cựu sinh viên tiếp tục theo đuổi đam mê, tiến tới thành công nhanh hơn và tô điểm thêm cho cuộc sống. Cộng đồng UEH Alumni hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các cựu sinh viên, với phương châm:

 • Khơi gợi lòng tự hào là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Đóng góp cho sự phát triển của UEH, cho cộng đồng và cho xã hội.
 • UEH Alumni hoạt động theo điều lệ đã được thống nhất.

Hãy cập nhật thông tin của bạn để thắt chặt mối liên hệ. Tham gia vào UEH Alumni, cựu sinh viên sẽ nhận được:

 • Cơ hội mở rộng đối tác, hợp tác kinh doanh.
 • Giao lưu với các lãnh đạo, doanh nhân thành đạt.
 • Tiếp cận các cơ hội làm việc mới, phát triển nghề nghiệp từ các đối tác của trường.
 • Hỗ trợ từ cộng đồng.
 • Nhận thông tin và tham gia các hoạt động chuyên môn, hoạt động cộng đồng dành riêng cho Cựu Sinh viên.
 • Mở rộng quan hệ hoạt động theo sở thích các nhân, giao lưu với các chuyên gia đầu ngành, giảng viên của trường và Cựu Sinh viên khác.
 • Kết nối trọn đời với bạn học cũ và với UEH.
 • Nhận các quyền lợi từ chương trình ưu đãi đặc biệt sản phẩm, dịch vụ dành cho thành viên.

Các thông tin của cựu sinh viên sẽ được bảo mật và không chia sẻ cho bên thứ ba nào.

Thành viên của UEH Alumni bao gồm cả các sinh viên từng tốt nghiệp (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) của nhà trường từ khi thành lập trường đến nay và từ các đơn vị đã sáp nhập trong quá khứ (Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về UEH Alumni – Cộng đồng Cựu Sinh viên Kinh tế, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: alumni@ueh.edu.vn