Liên hệ

Văn phòng: Phòng A.108, 59C Nguyễn Đình Chiều, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 38235139

Email: alumni@ueh.edu.vn