Mạng lưới cựu sinh viên

LÊ HỮU TỊNH

LÊ HỮU TỊNH

Tên: LÊ HỮU TỊNH

Đơn vị công tác: Tổng công ty Tín Nghĩa

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Tốt nghiệp khoa Thống kê - Toán (Thống kê NN) khoá 9 (1983 - 1987); Tốt nghiệp Cao học Kinh tế ngành Kế toán khoá 1; Nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế (chuyên ngành Kế toán - Tài vụ - Phân tích hoạt động Kinh tế) năm 2003. Sau gần 3 năm công tác tại Cục Thống kê Đồng Nai, từ 1991 đến nay làm việc tại doanh nghiệp.