Xin chào, Khách.  Đăng ký | Đăng nhập

Danh sách các người nổi tiếng trong UEH - Alumni

 • Danh sách chuyên gia UEH Alumni hợp tác đào tạo với UEH

  Nguyễn Thế Luận Giám đốc kinh doanh HullCity

  Phan Thế Cường Giám đốc Phòng Marketing Sóng Nhạc

  ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

  Email đăng nhập *

  Vui lòng nhập thông tin này

  Xin vui lòng nhập email đúng định dạng abc@gmail.com

  Mật khẩu đăng nhập *

  Vui lòng nhập thông tin này.

  Xin vui lòng nhập 6 ký tự hoặc nhiều hơn.

  Họ và tên *

  Vui lòng nhập thông tin này.

  Ngày sinh *

  Vui lòng nhập thông tin này.

  Điện thoại *
  Nơi công tác
  Chức vụ
  Mã bảo mật

  Xin vui lòng điền thông tin này?

  Nhập mã kiểm tra chưa khớp.

  ĐĂNG NHẬP

  Email *
  Mật khẩu *

  QUÊN MẬT KHẨU

  Email *