UEH ALUMNI

UEH ALUMNI

UEH Alumni là nơi duy trì kết nối giữa UEH và các cựu sinh viên của nhà trường. UEH Alumni cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho các cựu sinh viên để kết nối lại với bạn bè và thầy cô giáo và nhân viên của UEH cũ cũng như cho những người kinh doanh tìm thấy những cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường,….

TIN TỨC

ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN

ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN

Do điều kiện khách quan, nên đa số các anh chị cựu sinh viên UEH tốt nghiệp từ những năm 1995 trở ...

27/06/2016 01:57:39

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

Mong muốn xây dựng Cộng đồng Cựu sinh viên ...

02/02/2016 10:29:01

​Họp bầu đại diện tham gia Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

​Họp bầu đại diện tham gia Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 02/3/2015, tại Hội trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã ...

17/07/2015 12:48:32