VIP GALLERY

VIP GALLERY

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU
  • Kinh doanh dầu thực vật
  • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimex
  • Tổng giám đốc
Tôi rất tự hào là sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Và tôi đã sống, làm việc và đóng góp cho xã hội xứng đáng với danh hiệu của trường. Tôi luôn yêu quý ngôi trường 17 Duy Tân, 59C Nguyễn Đình Chiểu và cả Hồ Con Rùa ở cạnh đó.