Hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch

Cùng chung tay góp sức hỗ trợ sinh viên vượt qua khó mùa dịch !

Bạn muốn quyên góp bao nhiêu ?

Chọn số tiền bạn muốn quyên góp

Bạn là?
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất cứ ai!
Personal Info

Sau khi bạn hoàn tất quá trình quyên góp, chúng tôi sẽ gửi mail đến bạn đường dẫn (URL) để bạn có thể thực hiện việc quyên góp của mình! Cám ơn bạn rất nhiều!

Donation Total: ₫ 1