Ban Liên lạc cựu sinh viên UEH tại Tiền Giang trao học bổng cho sinh viên

Ngày 09/6/2019, tại Mỹ Tho, Tiền Giang
\r\nBan Liên lạc cựu sinh viên UEH tạii tỉnh Tiền Giang (ra mắt ngày 06/4) đã tổ chức buổi họp mặt để thống nhất trương trình hoạt động năm 2019 và trao học bổng cho sinh viên UEH quê tại Tiền Giang (10 suất) và sinh viên Đại học Tiền Giang (4 suất) mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
\r\nNhân dịp này Ban Liên lạc cựu sinh viên  UEH tại Tiền Giang (BLL) thống nhất nội dung hoạt động trọng tâm năm 2019 là phối hợp với Tỉnh Đoàn Tiền Giang hàng năm sẽ tổ chức trao học bổng thường niên (chương trình mang tên “Gắn kết nghĩa tình phát triển tương lai”), toàn bộ chi phí đóng góp này là do BLL vận động doanh nghiệp, cựu sinh viên UEH tại Tiền Giang đóng góp
\r\nVà nội dung thứ 2 sẽ do BLL chủ trì là phối hợp với Tỉnh Đoàn hỗ trợ xây dựng, phát triển chương trình khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên Tiền Giang, BLL sẽ là cầu nối kết hợp các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện

\r\n\r\n

Ông Nguyễn Hồng Thế - Trưởng Ban Liên lạc Cựu sinh viên UEH tại Tiền Giang

\r\n\r\n

Ông Lê Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

\r\n