Thư chúc Tết của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu, BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

Không khí Tết rộn ràng tại Cơ sở A Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: Phòng Công tác chính trị, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN