Thư chúc Tết của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu, BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh