UEH Alumni – Mạng lưới Cựu Sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là nơi duy trì kết nối giữa UEH và các cựu sinh viên của nhà trường, là cầu nối cho các cựu sinh viên kết nối lại với bạn bè và thầy cô giáo và nhân viên của UEH, nơi cựu sinh viên tiếp tục theo đuổi đam mê, tiến tới thành công nhanh hơn và tô điểm thêm cho cuộc sống.

Tham gia UEH Alumni bạn sẽ kết nối với bạn học cũ và với UEH, có cơ hội mở rộng đối tác, hợp tác kinh doanh. Khi tham gia UEH Alumni tức bạn đang tham gia cộng đồng rộng lớn hơn 240.000 cựu sinh viên của UEH. Tại đây bạn được giao lưu với các lãnh đạo, doanh nhân thành đạt thông qua các hoạt động của UEH Alumni như giải thể thao, các hoạt động từ thiện, hoạt động Mentoring và các hoạt động khác. Từ đó tạo nhiều cơ hội để các thành viên giao lưu với nhau cũng như mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm đối tác và hợp tác kinh doanh.

Bạn cũng tiếp cận các cơ hội làm việc mới, phát triển nghề nghiệp từ các đối tác của trường. Từ đó tạo tiền đề phát triển vững chắc cho các thành viên trong UEH Alumni cũng như cộng đồng cựu sinh viên.

UEH Alumni hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các cựu sinh viên, với phương châm: Mang lại giá trị tốt hơn cho thành viên tham gia cho cộng đồng và cho xã hội..

Thành viên của UEH Alumni bao gồm cả các sinh viên từng tốt nghiệp (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) của nhà trường từ khi thành lập trường đến nay và từ các đơn vị đã sáp nhập trong quá khứ (Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về UEH Alumni – Cộng đồng Cựu Sinh viên Kinh tế, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: alumni@ueh.edu.vn

Quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của mạng lưới cựu sinh viên UEH là Ban Điều hành: