Tin mới nhất
Cộng đồng Cựu sinh viên UEH KIẾN THỨC HỮU ÍCH
CỘNG ĐỒNG CỰU SINH VIÊN UEH Các thành quả đạt được
6000 Thành viên
30 Sự kiện
19 Hoạt động gây quỹ
50 Chương trình giảm giá
UEH’s CAMPUSES AND FACILITIES TRANSFORMATION UEH’s CAMPUSES AND FACILITIES TRANSFORMATION
TIN TỨC MỚI
31/05/2023
Nhân lực được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia, giữ vai trò quyết…
29/05/2023
Nhân lực được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia, giữ vai trò quyết…
12/05/2023
Vùng Đông Nam Bộ đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của cả…
08/05/2023
Vùng Đông Nam Bộ đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của cả…
19/04/2023
Vùng Đông Nam Bộ đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của cả…
19/04/2023
Chào mừng Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), sáng ngày…
08/04/2023
Sau 4 lần tổ chức, UEH GOLF TOURNAMENT - SWING FOR FUTURE đã trở thành một trong những hoạt động…