3 tháng trước Không có bình luận nào

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM dẫn đầu về số lượng các tỷ phú tự thân siêu giàu trong top 200 Việt Nam, với tổng cộng 11 người, chiếm 21,6%.  Phần lớn tỷ phú tự thân siêu giàu đến từ Đại Học Kinh Tế TP.HCM thuộc đội ngũ sáng lập của Thế Giới Di Động […]

4 tháng trước Không có bình luận nào

Sáng chủ nhật ngày 25/02/2024 vừa qua, tại hội trường B1.302, UEH Mentoring đã tổ chức buổi training cho các mentees chủ đề về “Unlocking Logistics và Supply Chain”. Buổi Training có sự góp mặt của các anh chị diễn giả là các CEO và manager tại các doanh nghiệp gồm Anh Thái Hồng Ngọc […]

4 tháng trước Không có bình luận nào
5 tháng trước Không có bình luận nào
5 tháng trước Không có bình luận nào
5 tháng trước Không có bình luận nào
5 tháng trước Không có bình luận nào
5 tháng trước Không có bình luận nào

Ngoại giao kinh tế ra đời cùng với các mối quan hệ kinh tế trong quan hệ quốc tế. Các chính sách đối ngoại và đối nội của mỗi quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa, […]

5 tháng trước Không có bình luận nào

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học cho các hình thức đào tạo, cụ thể như sau: 1. Các hình thức đào tạo: – Văn bằng 2 Đại học chính quy: Xem chi tiết (link thông báo tuyển sinh cụ thể) – Văn bằng 2 Đại học Vừa […]

5 tháng trước Không có bình luận nào

hực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08 tháng 12 năm […]

Họ
Nguyễn
Tên
Sỹ Nhàn
Năm sinh
1984-01-14
Giới tính
Female
Khoa
Kế toán
Khóa
29
Ngành đào tạo
Kế toán