2 năm trước Không có bình luận nào

Livestream Studio Quốc tế ra mắt “Cuộc thi Sáng tác Slogan – Cùng viết câu chuyện Đại học UEH đa ngành và phát triển bền vững” Giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển dài hạn của nhà trường với chiến lược tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế […]

2 năm trước Không có bình luận nào

Ban điều hành Mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH Alumni) xin chúc mừng Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Cựu sinh viên UEH, vừa chính thức được bầu giữ […]