Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý chất lượng và uy tín. Cựu học viên UEH đã và đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước; giữ vị trí cao tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước; là doanh nhân thành công, lãnh đạo, giảng viên các trường đại học, cao đẳng,…

Vì vậy, Mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH Alumni) đã được thành lập nhằm giúp các thế hệ sinh viên UEH có thể chia sẻ, hợp tác, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Mạng lưới cũng giúp các cựu sinh viên phát huy truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào từng là sinh viên, học viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Chất lượng của một cơ sở giáo dục tốt thể hiện một phần ở các thế hệ cựu sinh viên, học viên tài năng – những cá nhân đã góp phần thay đổi cách vận hành kinh doanh và cuộc sống của nhiều thế hệ tiếp nối.03 GIÁ TRỊ CỐT LÕI BẠN NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA UEH ALUMNI

Với hơn 240.000 thành viên, UEH Alumni tự hào mang đến cho Bạn 03 giá trị cốt lõi: Kết nối, Chia sẻ, Phát triển bản thân và sự nghiệp.

  • Kết nối (Connecting)Bạn có nhiều cơ hội kết nối với bạn học, cựu sinh viên, giảng viên, viên chức UEH các thế hệ, qua nhiều thời kỳ và các doanh nghiệp đối tác
  • Chia sẻ (Sharing): Bạn có thể chia sẻ các sở thích chung về thể thao; học thuật, từ thiện; tư vấn và cố vấn; mang đến cơ hội thực tập, học kỳ doanh nghiệp, cơ hội việc làm cho các em sinh viên UEH… qua chuỗi hoạt động đa dạng hằng năm.
  • Phát triển bản thân và sự nghiệp (Personal & Professional development)Thành viên mạng lưới có cơ hội tham gia các workshop cập nhật kiến thức chuyên môn và học tập suốt đời (lifelong learning). Đặc biệt, Bạn sẽ được giao lưu với các lãnh đạo, doanh nhân thành công, từ đó, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm đối tác, hợp tác kinh doanh và phát triển sự nghiệp của chính mình.

BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚT CỰU SINH VIÊN UEH NHIỆM KỲ 2020-2025Edit